FES-Open Heart 31: 7-Days experience

VÌ CỘNG ĐỒNG

Với mỗi chuyến 7 ngày trải nghiệm do phòng IC-PDP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và phòng CTSV Quy Nhơn tổ chức là những địa điểm cùng những hoạt động khác nhau nhưng các bạn tham gia đều mang chung một cảm xúc hân hoan với từng hoạt động diễn ra.

Hành động nhỏ, tấm lòng to. Các bạn sinh viên của chúng ta đã thay mặt các nhà hảo tâm trao những món quà vật chất lẫn tinh thần đến cho người dân vùng núi Tà Năng. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chuyến đi cũng đã để lại những bài học quý giá cho các bạn sinh viên biết trân trọng cuộc sống, chia sẻ đồng cảm với người khác. Cũng như làm tăng tình yêu thương giữa người và người. Và cũng để thể hiện cho mọi người thấy những gì một sinh viên hiện đại có thể làm được!