Công bố kết quả vòng Chung kết FPT Edu Khơi nguồn Võ Việt: Nội dung đối kháng nữ, đối kháng nam

FPT EDU KHƠI NGUỒN VÕ VIỆT

11/24/20223 min read

Ngày hôm nay, các bạn thí sinh FPT Edu Khơi Nguồn Võ Việt đã chiến đấu hết mình tại Chung kết. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các vận động viên đã mang về thành quả xứng đáng.

ĐỐI KHÁNG NỮ

Hạng cân 40-45kg

 • Huy Chương Vàng: Nguyễn Thị Tường Vy - Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ

 • Huy Chương Bạc: Nguyễn Huỳnh Mai Ngân - Đại học FPT TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Lê Dương Ngọc Mai - Đại học FPT Hà Nội và Nguyễn Thanh Huyền - Đại học FPT Đà Nẵng

 • Giải Khuyến khích: Trần Thị Như Quỳnh - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

Hạng cân 45-50kg

 • Huy Chương Vàng: Phạm Đào Hương - Đại học FPT Quy Nhơn

 • Huy Chương Bạc: Nguyễn Thị Vy - Greenwich Việt Nam Hà Nội

 • Huy Chương Đồng: Bùi Mỹ Tiên - Đại học FPT Cần Thơ và Hồ Phương Vy - FPT Polytechnic TP.HCM

 • Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Mai Chi - Greenwich Việt Nam Đà Nẵng

Hạng cân 50-55kg

 • Huy Chương Vàng: Vũ Thị Phương Châm - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

 • Huy Chương Bạc: Nguyễn Thị Thúy Vy - Đại học FPT Cần Thơ

 • Huy Chương Đồng: Trần Tuệ Mẫn - Đại học FPT Đà Nẵng và Trần Phạm Hà My - Greenwich Việt Nam TP.HCM

Hạng cân 55-60kg

 • Huy Chương Vàng: Nguyễn Thị Trà My - Đại học FPT Đà Nẵng

 • Huy Chương Bạc: Trần Thị Kim Oanh - Đại học FPT TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Vương Thị Mỹ Cẩm - Đại học FPT Cần Thơ và Nguyễn Thị Phương Thanh - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

Hạng cân 60-65kg

 • Huy Chương Vàng: Lê Thị Diệu Thúy - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

 • Huy Chương Bạc: Võ Bùi Hải Nguyên - Đại học FPT TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Trần Khánh Linh - Đại học FPT Đà Nẵng và Đinh Thị Cẩm Như - Đại học FPT Cần Thơ

ĐỐI KHÁNG NAM

Hạng cân 50-55kg

 • Huy Chương Vàng: Nguyễn Thế Anh - Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

 • Huy Chương Bạc: Lê Đắc Lợi - Đại học FPT TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Nguyễn Thành Vinh - Đại học FPT Cần Thơ và Hồ Nhật Quân - Greenwich Việt Nam Đà Nẵng

 • Giải Khuyến khích: Tô Lê Ngọc Toản - Đại học FPT Quy Nhơn và Châu Văn Hiệu - Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên

Hạng cân 55-60kg

 • Huy Chương Vàng: Nguyễn Thái Vĩnh - Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM

 • Huy Chương Bạc: Trần Quốc Trung - Greenwich Việt Nam Đà Nẵng

 • Huy Chương Đồng: Hồ Văn Đức - Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên và Danh Minh Trí - Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ

 • Giải Khuyến khích: Trần Việt Hoàng - Đại học FPT Hà Nội và Nguyễn Đức Luân - Đại học FPT Quy Nhơn

Hạng cân 60-65kg

 • Huy Chương Vàng: Y Vương - Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên

 • Huy Chương Bạc: Đỗ Nguyễn Đăng Khoa - Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Nguyễn Hữu Hoàng Tùng - Đại học FPT Hà Nội và Hoàng Tiến Anh - Greenwich Việt Nam Đà Nẵng

 • Giải Khuyến khích: Nguyễn Đắc Hiệp - Đại học FPT Cần Thơ và Nguyễn Thái Nguyên - Đại học FPT Quy Nhơn

Hạng cân 65-70kg

 • Huy Chương Vàng: Lê Khả Thành - Đại học FPT Hà Nội

 • Huy Chương Bạc: Nguyễn Hoàng Thuận - Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM

 • Huy Chương Đồng: Trần Minh Nhựt - Đại học FPT Cần Thơ và Nguyễn Hoàng Việt - Đại học FPT Quy Nhơn

 • Giải Khuyến khích: Trần Quang Tấn Hưng - Đại học FPT Đà Nẵng

Hạng cân 70- 75kg

 • Huy Chương Vàng: Cao Hoàng Duy - Cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM

 • Huy Chương Bạc: Võ Minh Tuấn - Đại học FPT Hà Nội

 • Huy Chương Đồng: Dương Nguyễn Bảo Duy - Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ và Nguyễn Đăng Cường - Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng